Hilm ü irfâniyle hizmet aşkının mümtâz Eri..
Cezbe-i Sıddîk’a ermiş âşıkânın rehberi..
Mâyesi rahm ü sehâ Osmân veliy-yi pür-hayâ..
Urb ü Türkistân ü Garbın Nakşibendî mihveri…


İlhan Armutcuoğlu